ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013)

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель (+ 2006, 2013)

Державні Будівельні Норми України. Конструкції будинків і споруд. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. Зміна №1 від 1 липня 2013 року

2017-01-19 06:49

Чинні від 2007-04-01, з 1 квітня 2017 р. вступає в дію ДБН В.2.6-31:2016
На заміну ДБН В.2.6-31:2006 (СНиП ІІ-3-79)

Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників конструкцій теплоізоляційної оболонки будівель та до енергетичних характеристик будівель або відокремлених їх частин, що визначені на підставі економічно обґрунтованого рівня енергетичної ефективності будівлі з урахуванням очікуваного життєвого її циклу за умови задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі.

Ключові слова чинного та нового документа: енергоефективність, теплоізоляція, будівля, проектування, огороджувальна конструкція, опір теплопередачі, температура, теплопровідність, теплостійкість, вологісний режим, паропроникність, повітропроникність, енергопотреба, оцінка енергетичних показників, енергетичний паспорт, теплоізоляція, проектування, теплоізоляційна оболонка, будинки, питомі тепловитрати на опалення, огороджувальні конструкції, розрахункові значення теплофізичних характеристик.

Зміни номативного опору теплопередачі огороджуючих конструкцій у 2017 році відбудися лише для міжповерхового, горищного перекриття та вхідних дверей:

нормы опору для орогоджень у 2017 році
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва
ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Основні положення.
ДБН В.1.4-0.02-97 СРББ. Типові документи
ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.
ДБН В.1.4-2.01­97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва.
ДБН В.2.2-9:2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення
ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі
ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань

Для переліку джерел:
Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6–31:2006. – [Чинні від 2007–04–01] // Мінбуд України. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).
Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. зі Зміною №1 від 1 липня 2013 року. – [Чинний від 01.04.2007]. - К.: Мінбуд України, 2006. – 70 с. – (Державні будівельні норми України).
Тепловая изоляция зданий: ДБН В.2.6-31:2006 – [Дата введения 2007-01-01] (с изменением № 1 от 1.07.2013 г.) / Мінбуд України ― К. : Укрархбудінформ, 2006. – 65 с. – (Государственные строительные норми Украины).

від 2 липня 2008 року.

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 14922 Просмотров сегодня: 6