Лист Міндоходів України від 10.06.2013 № 4602/6/99-99-15-04-01-16

Лист Міндоходів України від 10.06.2013 № 4602/6/99-99-15-04-01-16

Про надання податкової консультації

2013-11-17 10:18:19

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.06.2013 № 4602/6/99-99-15-04-01-16

Про надання податкової консультації

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <…> щодо надання податкової консультації з питань сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України та повідомляє.

Відповідно до п. 318.1 ст. 318 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Згідно зі ст. 319 Кодексу об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо (п. 321.3 ст. 321 Кодекс).

Платники збору за користування радіочастотним ресурсом України, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії (п. 321.4 ст. 321 Кодекс).

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Форму Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1018, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 28/18766, в якому сума збору розраховується за звітний місяць.

Розрахунки збору подаються платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п.321.5 ст.321 ПКУ).

Відповідно до встановленої форми розрахунку збору у ньому зазначається: дозвільний документ,  дата, номер та строк дії, вид радіозв'язку,  потужність, розмір ставки збору за 1 МГц смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, за кожним регіоном у гривнях, кількість регіонів та ширина смуги радіочастот, визначеної в ліцензії або дозволі (МГц) і відповідно нарахована сума збору за звітний місяць.

Враховуючи зазначене, суб’єкту господарювання, що здійснював у звітному місяці користування РЧР на підставі ліцензії, термін дії якої розпочався (закінчився) у зазначеному місяці, пропонуємо розрахунок сум збору за користування РЧР здійснити з врахуванням терміну дії відповідної ліцензії пропорційно кількості календарних днів дії ліцензії у звітному місяці.

З цією метою у колонці 5 розділу 1 Податкового розрахунку пропонуємо проставляти ставки збору, які обраховані за формулою:

Со = С1 : Дм х Дл,

де Со – обрахована ставка на місяць;

С1 – ставка, визначена ст. 320 Кодексу;

Дм – кількість календарних днів у звітному місяці;

Дл – кількість календарних днів дії ліцензії у звітному місяці.

Обрахунок ставки та пояснення до нього пропонуємо навести у доповненні до податкового розрахунку яке може додаватися відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу.

 

Заступник Міністра                                         А.П.Ігнатов

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 3560 Просмотров сегодня: 9