Лист Міндоходів України від 12.07.2013 № 6817/6/99-99-18-05-01-15

Лист Міндоходів України від 12.07.2013 № 6817/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік

2013-11-17 10:18:20

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.07.2013 № 6817/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік

Міністерство доходів і зборів України розглянуло запит «…» від 17.06.2013 №17/06-2 та повідомляє таке.

Як вбачається із звернення, ТОВ  здійснює оптову торгівлю медичним обладнанням, встановлює, налагоджує продане підприємством обладнання та забезпечує його сервісне обслуговування. Підприємство розміщене у м. Києві та планує створити відділення Сервісної служби у м. Донецьку.

Отже, утворюване відділення буде виконувати частину функцій підприємства і розміщуватись поза місцезнаходженням підприємства. А відтак, таке відділення підпадає під визначення філії підприємства або іншого відокремленого підрозділу, наданих у статті 95 Цивільного кодексу України (далі – Цивільний кодекс ) та статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон).

Відкриття юридичною особою філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.  Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному Законом (стаття 95 Цивільного кодексу).

В підпункті 14.1.30 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) зазначено, що поняття «відокремлені підрозділи» вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України.

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах Міндоходів за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Взяття на облік в органах Міндоходів юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Відповідно до норм статті 64 Податкового кодексу, взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах Міндоходів здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Міндоходів. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах Міндоходів передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - ЄДР) у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах Міндоходів підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом.

Отже, стосовно утворюваного відділення ТОВ має внести відповідні відомості до ЄДР, як про відокремлений підрозділ. Після внесення таких відомостей до ЄДР, відокремлений підрозділ буде взятий на облік у відповідному органі Міндоходів за місцезнаходженням відокремленого підрозділу за принципом «єдиного вікна». Дані про постановку на облік як платника податків будуть зазначені у виписці із ЄДР щодо відокремленого підрозділу.

У зверненні також повідомляється, що податок з доходів фізичних осіб за працівників означеного відділення у м. Донецьку буде перераховувати та утримувати підприємство. Такий порядок може застосовуватись з урахуванням наступного.

Відповідно до статті 168 Податкового кодексу податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі – Бюджетний  кодекс).

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу  податок на  доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом –  юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Згідно з підпунктом 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

На обліку в органі Міндоходів  за місцезнаходженням відокремленого підрозділу перебувають відокремлений підрозділ з ознакою того, що обов’язки податкового агента виконує головне підприємство та юридична особа за неосновним місцем обліку.

Водночас зазначаємо, що відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід (підпункт 168.4.7 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу).

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган Міндоходів за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Заступник Міністра                                        А.П.Ігнатов

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 3546 Просмотров сегодня: 2

Щодо порядку визначення складу доходів суб'єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку

Щодо порядку визначення складу доходів суб'єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку

Довідник податкових пільг від 01.10.2012 р. № 63

Довідник податкових пільг від 01.10.2012 р. № 63