Лист Міндоходів України від 16.07.2013 № 7035/6/99-99-10-04-02-15/2387

Лист Міндоходів України від 16.07.2013 № 7035/6/99-99-10-04-02-15/2387

Про надання консультації

2013-11-17 10:23:22

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.07.2013 № 7035/6/99-99-10-04-02-15/2387

Про надання консультації

Міністерство доходів і зборів України розглянуло Ваш лист <…> щодо дати відкликання податкового повідомлення-рішення, на яке подавалася скарга, та в межах компетенції повідомляє таке.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Так, ст. 60 Кодексу визначено підстави та порядок відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги.

Порядок відкликання податкового повідомлення-рішення регламентується Кодексом, а також Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом ДПС України від 22.12.2010 № 985.

Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо, зокрема, контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу.

У цьому випадку податкове повідомлення-рішення вважається відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги (п. 60.3 ст. 60 Кодексу).

Тобто податкове повідомлення-рішення визнається відкликаним у разі прийняття контролюючим органом рішення, яким задовольняється скарга на користь платника податків.

Розгляд скарг платників податків, поданих в адміністративному порядку, регламентується статтями 55, 56 глави 4 Розділу II Кодексу.

Відповідно до п. 56.8 ст. 56 Кодексу контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у п. 56.8 ст. 56, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного в пункті 56.8 цієї статті (п. 56.9 ст. 56 Кодексу).

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного в абзаці першому п. 56.9 ст. 56 Кодексу.

Таким чином, у разі задоволення скарги платника податків із вказаних вище підстав податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним  з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

 

Заступник Міністра                                                 А.П.Ігнатов

 

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 3868 Просмотров сегодня: 9

Лист ДПС України від 08.11.12 № 8231/0/71-12/19-4017

Лист ДПС України від 08.11.12 № 8231/0/71-12/19-4017