Лист Міндоходів від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17

Лист Міндоходів від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17

Про заповнення звітності

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.03.2014     № 5699/7/99-99-19-03-01-17

 

                        Начальникам ГУ Міндоходів в АР Крим, областях,

                        містах Києві та Севастополі,

                        Міжрегіонального ГУ Міндоходів – 

                        ЦО з обслуговування великих платників

Про заповнення звітності

 

Міністерство доходів і зборів України щодо заповнення окремих показників податкової звітності повідомляє таке.     

 У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства,   затвердженій наказом Міндоходів від 30.12.2013 № 872,   зареєстрованим у Мін’юсті 20.01.2014 за № 103/24880 (далі – Декларація № 872):

рядки 15, 16, 18, 19, 21 та 22 заповнюються лише платниками, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, та не заповнюються платниками, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік;

до картки особового рахунку (далі КОР) заноситься значення рядків 14, 17 та 20 Декларації № 872 платників податку, в яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний  рік, та значення рядків  16, 19 та 22 Декларації № 872 платників податку, в яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал;

рядок 5.1 додатка АВ та рядок 20 Декларації № 872  заповнюються  як платниками, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку, так і  платниками, якими не прийнято таке рішення, в тому числі у зв’язку із відсутністю філій (відокремлених підрозділів).

Для наочності наводимо приклад заповнення таблиці Декларації № 872 «Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків8» (далі – Таблиця).  Наприклад, платником податку - підприємством  у травні
2014 року  буде виявлено помилку в розрахунку авансових внесків у Декларації № 872, яка подана за 2013 рік, або за наслідками перевірки контролюючим органом буде змінено суму податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2013 рік.

 Припустимо, що поданні підприємством Декларації № 872 за 2013 рік рядок 23 дорівнює 10 000 гривень. Відповідно  підприємством як авансовий внесок з податку на прибуток має буде сплачено у березні 10 000 грн. та у квітні  10 000 гривень. У травні 2014 року підприємство надає  уточнюючу Декларацію № 872 до Декларації № 872, поданої за 2013 рік, в якій  рядок 23 з урахуванням виправленої помилки дорівнює 15 000 гривень.

У зв’язку з цим у рядку 1 Таблиці у клітинках навпроти місяців   «травень» – «лютий» має бути проставлена позначка «+», у рядку 2 Таблиці у  клітинках навпроти місяців «березень» та «квітень» проставляється  цифра 10 000, у  клітинках навпроти місяців, починаючи з місяця «травень»  та закінчуючи місяцем «лютий», проставляється цифра 15 000. 

Водночас зазначаємо, що у разі  самостійного виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток до КОР заноситься показник з рядка 34 (у разі збільшення податкового зобов’язання) або з рядка 37 (у разі зменшення податкового зобов’язання) за місяці, термін сплати авансових внесків за які минув на дату подання уточнюючої декларації, та з рядка 23 за інші місяці.

Щодо Звіту про контрольовані операції, форму якого затверджено наказом Міндоходів від 11.11.2013 № 669, зареєстрованим у Мінюсті 24.12.2013 за № 2190/24722  (далі – Звіт № 669)

1. Оскільки з 1 січня 2014 року втратив чинність наказ Державної служби статистики України від 05.09.2012 № 373 «Про затвердження Класифікації країн світу» при заповненні  розділу «Відомості  про особу, яка бере участь у контрольованих операціях», додатка до Звіту та коду для заповнення назви країни, в якій зареєстрована особа,  слід керуватися Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 № 426.  

2. У графі 10 показник  – «Код сторони операції» розділу  «Відомості
про контрольовані операції» додатка  до Звіту № 669 зазначається код сторони операції  згідно з додатком 5 до Порядку складання  Звіту про контрольовані операції. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції зазначається код  045 – «Інше найменування сторони».

3. У графі 10 «Інформації про пов’язаних осіб», яка є додатком до Звіту
№ 669 шляхом  проставляння відмітки «х» зазначається потрібне. 

4. Для забезпечення ефективності обробки великого об’єму інформації, яка може міститися у додатку до Звіту  № 669  (код документа F/J 0147101),  передбачено поле «номер порції» та обмежено максимальну кількість рядків  цього додатка до 20 000 записів. Одна порція не більше 20 000 записів.

 У разі якщо кількість рядків цього додатку не перевищує 20 000 записів, такий додаток буде складатися з однієї порції та її номер буде, наприклад, № 9/0 (9 – порядковий номер запису, зазначений у графі 1 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції»,  0 (обов’язкове значення номеру порції) – вказує, що порція тільки одна та записів у додатку не більше  20 000). Якщо кількість рядків перевищує 20 000, формується декілька порцій даних  додатка (кількість є кратною 20 000).

Наприклад, необхідно сформувати додаток на 44 268 рядків. Для цього створюється 3 (три) порції  додатка (перша та друга містять по
20 000 записів, третя – 4 268 записів, номери будуть виглядати, наприклад, так: №9/1, № 9/2, № 9/3 (9 – порядковий номер, зазначений у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту, 1, 2 та 3 (обов’язкове значення) – вказує, на порядковий номер порції додатка 9).

Зобов’язую начальників головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих органів Міністерства доходів  і зборів України та платників податку. 

  

В.о. Міністра                                                                 В.С. Левицький

Просмотров всего: 4989 Просмотров сегодня: 4

Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 1010 від 24.12.2010

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 1010 від 24.12.2010