Лист Міндоходів від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17

Лист Міндоходів від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17

Про заповнення звітності

2014-08-09 12:11:36

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.03.2014     № 5699/7/99-99-19-03-01-17

 

                        Начальникам ГУ Міндоходів в АР Крим, областях,

                        містах Києві та Севастополі,

                        Міжрегіонального ГУ Міндоходів – 

                        ЦО з обслуговування великих платників

Про заповнення звітності

 

Міністерство доходів і зборів України щодо заповнення окремих показників податкової звітності повідомляє таке.     

 У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства,   затвердженій наказом Міндоходів від 30.12.2013 № 872,   зареєстрованим у Мін’юсті 20.01.2014 за № 103/24880 (далі – Декларація № 872):

рядки 15, 16, 18, 19, 21 та 22 заповнюються лише платниками, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, та не заповнюються платниками, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік;

до картки особового рахунку (далі КОР) заноситься значення рядків 14, 17 та 20 Декларації № 872 платників податку, в яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний  рік, та значення рядків  16, 19 та 22 Декларації № 872 платників податку, в яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал;

рядок 5.1 додатка АВ та рядок 20 Декларації № 872  заповнюються  як платниками, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку, так і  платниками, якими не прийнято таке рішення, в тому числі у зв’язку із відсутністю філій (відокремлених підрозділів).

Для наочності наводимо приклад заповнення таблиці Декларації № 872 «Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків8» (далі – Таблиця).  Наприклад, платником податку - підприємством  у травні
2014 року  буде виявлено помилку в розрахунку авансових внесків у Декларації № 872, яка подана за 2013 рік, або за наслідками перевірки контролюючим органом буде змінено суму податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2013 рік.

 Припустимо, що поданні підприємством Декларації № 872 за 2013 рік рядок 23 дорівнює 10 000 гривень. Відповідно  підприємством як авансовий внесок з податку на прибуток має буде сплачено у березні 10 000 грн. та у квітні  10 000 гривень. У травні 2014 року підприємство надає  уточнюючу Декларацію № 872 до Декларації № 872, поданої за 2013 рік, в якій  рядок 23 з урахуванням виправленої помилки дорівнює 15 000 гривень.

У зв’язку з цим у рядку 1 Таблиці у клітинках навпроти місяців   «травень» – «лютий» має бути проставлена позначка «+», у рядку 2 Таблиці у  клітинках навпроти місяців «березень» та «квітень» проставляється  цифра 10 000, у  клітинках навпроти місяців, починаючи з місяця «травень»  та закінчуючи місяцем «лютий», проставляється цифра 15 000. 

Водночас зазначаємо, що у разі  самостійного виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток до КОР заноситься показник з рядка 34 (у разі збільшення податкового зобов’язання) або з рядка 37 (у разі зменшення податкового зобов’язання) за місяці, термін сплати авансових внесків за які минув на дату подання уточнюючої декларації, та з рядка 23 за інші місяці.

Щодо Звіту про контрольовані операції, форму якого затверджено наказом Міндоходів від 11.11.2013 № 669, зареєстрованим у Мінюсті 24.12.2013 за № 2190/24722  (далі – Звіт № 669)

1. Оскільки з 1 січня 2014 року втратив чинність наказ Державної служби статистики України від 05.09.2012 № 373 «Про затвердження Класифікації країн світу» при заповненні  розділу «Відомості  про особу, яка бере участь у контрольованих операціях», додатка до Звіту та коду для заповнення назви країни, в якій зареєстрована особа,  слід керуватися Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 № 426.  

2. У графі 10 показник  – «Код сторони операції» розділу  «Відомості
про контрольовані операції» додатка  до Звіту № 669 зазначається код сторони операції  згідно з додатком 5 до Порядку складання  Звіту про контрольовані операції. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції зазначається код  045 – «Інше найменування сторони».

3. У графі 10 «Інформації про пов’язаних осіб», яка є додатком до Звіту
№ 669 шляхом  проставляння відмітки «х» зазначається потрібне. 

4. Для забезпечення ефективності обробки великого об’єму інформації, яка може міститися у додатку до Звіту  № 669  (код документа F/J 0147101),  передбачено поле «номер порції» та обмежено максимальну кількість рядків  цього додатка до 20 000 записів. Одна порція не більше 20 000 записів.

 У разі якщо кількість рядків цього додатку не перевищує 20 000 записів, такий додаток буде складатися з однієї порції та її номер буде, наприклад, № 9/0 (9 – порядковий номер запису, зазначений у графі 1 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції»,  0 (обов’язкове значення номеру порції) – вказує, що порція тільки одна та записів у додатку не більше  20 000). Якщо кількість рядків перевищує 20 000, формується декілька порцій даних  додатка (кількість є кратною 20 000).

Наприклад, необхідно сформувати додаток на 44 268 рядків. Для цього створюється 3 (три) порції  додатка (перша та друга містять по
20 000 записів, третя – 4 268 записів, номери будуть виглядати, наприклад, так: №9/1, № 9/2, № 9/3 (9 – порядковий номер, зазначений у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту, 1, 2 та 3 (обов’язкове значення) – вказує, на порядковий номер порції додатка 9).

Зобов’язую начальників головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих органів Міністерства доходів  і зборів України та платників податку. 

  

В.о. Міністра                                                                 В.С. Левицький

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 10170 Просмотров сегодня: 3

Лист ДПС України від 24.04.12 №7266/7/19-5017

Лист ДПС України від 24.04.12 №7266/7/19-5017

Лист ДПС України від 24.04.12 №7266/7/19-5017

Про розгляд звернення

Просмотров сегодня: 5 Просмотров всего: 11790
Лист Міндоходів від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17

Лист Міндоходів від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17