Лист Міндоходів України від 17.06.2013 № 4986/6/99-99-18-05-01-15

Лист Міндоходів України від 17.06.2013 № 4986/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік

2013-11-17 10:18:19

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ 

17.06.2013 № 4986/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік  

 

Міністерство доходів і зборів України розглянуло Ваш запит <…> про реєстрацію як платників податків представництв компанії, які є відокремленими підрозділами,  та повідомляє таке.

Підпунктом 14.1.30 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що поняття «відокремлені підрозділи» вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України. Для розділу IV Кодексу – у визначенні Господарського кодексу України.

В статті 95 Цивільного кодексу зазначено, що представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Відповідно до статті 63 Кодексу, облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають всі платники податків.

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) - пункт 63.3 статті 63 Кодексу.

Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Платниками податків, відповідно до пункту 15.1 статті 15 розділу І Кодексу, визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

Особливості обліку платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків установлюються відповідними розділами Кодексу.

Відповідно до п.п.133.1.5 п.133.1 ст.133 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу платниками податку на прибуток з числа резидентів, зокрема,  є  відокремлені підрозділи платників податку - юридичних осіб, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, визначені відповідно до р. I Кодексу, за винятком представництв (відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням, та які здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи, фінансуються такою юридичною особою та не отримують інших доходів, окрім пасивних доходів).

Порядок нарахування податку в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку - юридичної особи передбачений п. 152.4 ст.152 Кодексу.

Платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

При консолідованій сплаті податку на прибуток відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету за місцезнаходженням відокремлених підрозділів несе платник податку, у складі якого знаходяться такі відокремлені підрозділи.

Виходячи з вищевикладеного, представництва юридичних осіб резидентів, які здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи, фінансуються такою юридичною особою, не отримують інших доходів, окрім пасивних доходів та відповідають вимогам п.п.133.1.5 п.133.1 ст.133 Кодексу не є платниками податку на прибуток та не подають звітність з цього податку.

Водночас, вони не звільняються від сплати інших податків і зборів, зокрема, податку на доходи  фізичних осіб.

Щодо порядку сплати (перерахування) податку до бюджету, то  відповідно до статті 168 Кодексу податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від  08.07.2010  № 2456 - VI (далі – Бюджетний  кодекс).

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу  податок на  доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом –  юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента –  юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Згідно з підпунктом 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Водночас зазначаємо, що відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід (підпункт 168.4.7 пункту 168.4 статті 168 Кодексу).

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Також  повідомляємо, що у разі невиконання  податковим агентом норм  Кодексу, зокрема, неперерахування  податку до відповідного бюджету, податкові органи при встановлених фактах застосовують  штрафні  санкції  відповідно до чинного законодавства України.

Підсумовуючи викладене повідомляємо, що якщо відокремлений підрозділ не уповноважений сплачувати жодного податку, відповідно до Кодексу, він все одно повинен перебувати на обліку в податкових органах. Такі платники перебувають на обліку з ознакою того, що обов’язки податкового агента виконує головне підприємство та підлягають зняттю з обліку тільки після їх закриття. Водночас, в органах Міндоходів за місцезнаходженням відокремленого підрозділу повинна перебувати юридична особа за неосновним місцем обліку.

 

Перший заступник Міністра                                               С.Д.Дериволков

 

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 3502 Просмотров сегодня: 11