Лист Міндоходів України від 19.08.13 № 9338/6/99-99-18-05-01-15

Лист Міндоходів України від 19.08.13 № 9338/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік

2013-11-17 10:18:20

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

№ 9338/6/99-99-18-05-01-15

 Про взяття на облік  

Міністерство доходів і зборів України розглянуло запит <…> щодо необхідності взяття на облік відокремлених підрозділів громадської організації в територіальних органах Міндоходів, подання ними податкової звітності та повідомляє таке.

Відкриття юридичною особою філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному Законом (стаття 95 Цивільного кодексу).

Згідно зі статтею 63 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс), облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи Міндоходів.

Взяттю на облік або реєстрації в органах Міндоходів підлягають всі платники податків.

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах Міндоходів за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) - пункт 63.3 статті 63 Податкового кодексу.

Взяття на облік в органах Міндоходів юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Відповідно до норм статті 64 Податкового кодексу, взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах Міндоходів  здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Міндоходів. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах Міндоходів передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - ЄДР) у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах Міндоходів підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом.

Отже, після внесення до ЄДР відомостей про відокремлений  підрозділ громадської організації, зазначений  підрозділ буде взятий на облік у відповідному органі Міндоходів за місцезнаходженням відокремленого підрозділу за принципом «єдиного вікна». Дані про постановку на облік як платника податків будуть зазначені у виписці із ЄДР щодо відокремленого підрозділу.

Особливості обліку платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків установлюються відповідними розділами Податкового кодексу.

Зокрема. пунктом 157.14 статті 157 Податкового кодексу визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує  формування державної фінансової політики, встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті в частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню).

Порядок подання звітності та форми податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2011 за №192/18930.

Цей Порядок застосовується установами та організаціями, які визначено підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу, та включено органами Міндоходів до Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого передбачено пунктом 157.12 статті 157 розділу ІІІ Податкового кодексу, з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі – Податковий звіт) складається за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 N 56, та подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами (далі – неприбуткова організація) за кожний звітний (податковий) період.

Оригінал Податкового звіту подається до органу Міндоходів, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація.

Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного органу Міндоходів поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Щодо податку з доходів фізичних осіб, питання подання розрахунку регулюється  Порядком заповнення та подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (далі – Податковий розрахунок за ф.1ДФ), затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за № 46/18784 (далі – Порядок).

Дія  Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів – юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі)  нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

Зокрема в розділі ІІ Порядку, зазначено, що Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Податковий розрахунок за ф.1ДФ подається до органу Міндоходів за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу Міндоходів за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок за ф.1ДФ  у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу Міндоходів за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу Міндоходів за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Щодо порядку сплати (перерахування) податку до бюджету, то відповідно до статті 168 Податкового кодексу  податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.

Згідно з підпунктом 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Водночас зазначаємо, що відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід (підпункт 168.4.7 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу).

Підсумовуючи викладене повідомляємо, що відокремлений підрозділ повинен перебувати на обліку в органі Міндоходів та надавати звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі, якщо обов’язки податкового агента виконує юридична особа, вона повинна перебувати на обліку в органі Міндоходів за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, як платник податків за неосновним місцем обліку, а відокремлений підрозділ цьому випадку перебуває на обліку з ознакою того, що обов’язки податкового агента виконує головне підприємство.

 

Заступник Міністра                                                                       А.П.Ігнатов

Поддержите независимые научные исследования донатом. Мои знания открыты для всех, потому, что они касаются каждого. Но добыча знаний требует денег. Ваши пожертвования открывают для всех нас путь к новым знаниям

Пополнить банку на независимые научные исследования

Просмотров всего: 3928 Просмотров сегодня: 11

Лист ДПС України від 28.05.2012 р. N 15061/7/19-1017

Лист ДПС України від 28.05.2012 р. N 15061/7/19-1017

Лист Міндоходів від17.06.2013 № 8443/7/99-99-15-004-01-17

Лист Міндоходів від17.06.2013 № 8443/7/99-99-15-004-01-17

Лист Міндоходів від17.06.2013 № 8443/7/99-99-15-004-01-17

Про розгляд листа

Просмотров сегодня: 5 Просмотров всего: 3546